Thursday, 20/06/2024 | 18:12
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử thị trấn Tiên Điền
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ 03/6/2024, người dân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Tĩnh

Từ 03/6/2024, người dân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Tĩnh
 

 

Ngày 17/5/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có thông báo số 203/TB-UBND về việc thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của người dân và doanh nghiệp qua hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID).
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 8/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống và đồng bộ dữ liệu của công dân và doanh nghiệp từ tài khoản sử dụng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân sang tài khoản VneID (làm sạch tài khoản) để thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không thực hiện đăng nhập qua Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VneID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo một số nội dung sau:

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 03/6/2024.

2. Đối tượng áp dụng:

Người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

3. Cách thức đăng nhập:

Đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID) đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Ngừng cung cấp đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng tài khoản chứa thông tin Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân và các tài khoản khác.

II. Hướng dẫn liên kết tài khoản DVCQG với tài khoản VNeID


Thông báo từ Cổng DVC Quốc gia
Công dân có tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản: Kiểm tra tài khoản CDVCQG đã được cập nhật số CCCD với CSDL về Dân cư hay chưa? Nếu chưa được cập nhật sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo hướng dẫn sau:


1. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản DVCQG, kích vào tên để xuất hiện Thông tin cá nhân. Kích vào đấy để vào trang thông tin của cá nhân.

2. Kích vào Thông tin định danh
3. Liên kết và đồng bộ tài khoản


Kích vào dòng "Cập nhật từ CSDL Quốc gia về Dân cư
Lưu ý: Trường hợp nào sai lệch thông tin hoặc không thực hiện được, thông tin chưa đầy đủ thì kịp thời báo cáo Công an xã để khai báo lại thông tin chính xác./.
 


Tác giả: QV

Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 9.370

Sự kiện Sự kiện