Cơ cấu tổ chức bộ máy

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND THỊ TRẤN TIÊN ĐIỀN

.
Nhãn

 

 

Đ/C: Hồ Minh Liên

Bí thư Đảng ủy –CT HĐND thị ĐT: ĐT. 0985799787

Đ/c: Trần Văn Thuận

PBT. CT UBND thị

ĐT: 0934461688

Đ/c: Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Phó bí thư thường trực Đảng ủy ĐT: 0962109708

  

 

Đ/C: Đặng Thị Thanh Giang.

Phó chủ tịch HĐND thị

ĐT: 0902188077

Đ/c: Nguyễn Thăng Long

UVBTV CT UBMTTQ thị

ĐT: 0385330773

Đ/c: Trần Đức Bình

UB BTV Phó CT UBND thị

ĐT: 0981025997 

Đ/c: Trần Nhật Tiến TRưởng Công An thị
Đ/c: Trần Nhật Tiến
TRưởng Công An thị

 

 
Đ/c: Nguyễn Quốc Trị Chỉ huy trưởng Quân sự
Đ/c: Nguyễn Quốc Trị
Chỉ huy trưởng Quân sự

 

Đ/c: Trần Thị Sơn Văn phòng HĐND –UBND thị
Đ/c: Trần Thị Sơn
Văn phòng HĐND –UBND thị

 

CÁC CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN KHÁC
1. LÊ THỊ AN, VP THỐNG KÊ
2. LÊ THỊ QUỲNH HOA, CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG
3.  NGUYỄN THỊ AN, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG TBXH
4. NGUYỄN QUỐC VIỆT, CÔNG CHỨC VHTT TT
5. ĐẶNG THỊ NGỌC, CÔNG CHỨC TƯ PHÁP
CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH
1. VŨ THỊ HUYỀN THƯƠNG. PHỤ TRÁCH THÚ Ý, 
2. PHAN ANH, CHUYÊN TRÁCH TRUYỀN THANH
3. ĐẶNG VĂN NGHĨA, CÔNG AN VIÊN THƯỜNG TRƯC
KHỐI ĐÀON THỂ
1. NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG, CHỦ TỊCH HLH PHỤ NỮ
2. LÊ THỊ HƯỜNG, PHÓ CHỦ TỊCH HLHPN THỊ
3. LÊ THỊ GIANG, BÍ THƯ ĐÀON THANH NIÊN
4. NGUYỄN THỊ AN, PHÓ BÍ THƯ ĐÀON TN
5. NGUYỄN DUY NAM, CHỦ TỊCH HCCB KIÊM CT HỘI CAO TUỔI
6. NGUYỄN QUỐC TUẤN. CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
6. TRẦN THỊ DUNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN